Building Information Model

BIM (Building Information Model)

Bij een project waarbij gebruikt wordt gemaakt van de BIM methodiek wordt het complete bouwwerk door alle betrokkenen in een digitaal 3D model uitgetekend. De architect, installateur, adviseur en constructeur kunnen hier hun aandeel in uitwerken. In een 3D model kunnen alle componenten van een bouwwerk worden voorzien van diverse informatie. Zo kan de vorm en kleur van een onderdeel worden aangegeven, maar ook verdere details als bijvoorbeeld materiaal en leverancier kunnen hierin worden opgenomen. 


BIM heeft vele voordelen. Zo is in één blik het complete bouwwerk in te zien, nog voordat aan de bouw wordt begonnen. Zo kan een architect wat vinden van de vormgeving, een constructeur ziet of alle constructies nog realiseerbaar zijn en wij zien of onze installatie geen botsing (zogenaamde ‘clashes’) met andere componenten heeft. Als er een luchtkanaal botst met een riolering van derden, kunnen de installaties worden aangepast. Is er een leiding die door een wand heen gaat, dan kunnen wij de sparing in het model opgeven. En bij een clash met een stalen balk, is er overleg met de constructeur of kan er in het model gezocht worden naar een oplossing. Dit zijn enkele voorbeelden waarbij problemen en onmogelijkheden vooraf al worden opgelost. Wij merken dat er hierdoor tijdens de bouw nog nauwelijks problemen, en daardoor extra kosten, zijn (mits alle betrokken uiteraard consequent deelnemen aan de BIM methode).


Het project De Makroon te Amsterdam is door Vink Installatie Groep volledig uitgetekend en uitgevoerd door middel van BIM 3D tekenen. De uitvoering is soepel verlopen ondanks de beperkte installatieruimte. Op de bouwplaats beschikten onze monteurs over een tablet, zodat zij ten alle tijden het meest actuele model konden inzien. 


Op woensdag 28 oktober 2015 was de oplevering van het werk de Makroon. Exact een jaar eerder zijn wij voor Bouwbedrijf de Nijs met de werkzaamheden gestart. De Makroon is een van de grootste klimaatprojecten voor Vink, waarbij wij de verwarming, koeling, ventilatie, gasinstallatie en bijbehorende regeltechniek hebben verzorgd. 

Benieuwd hoe het bij het project De Makroon in zijn werk is gegaan?  

      

Contact

Vink Installatie Groep b.v.

T: 071-33 20 110

F: 071-33 15 402

E: info@vinkinstallatiegroep.nl