MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vast onderdeel van de visie van Vink Installatie Groep B.V. Het streven naar duurzaamheid en onze maatschappelijke betrokkenheid is een proces zonder einde. Vink Installatie Groep B.V. heeft dit om de continuïteit te waarborgen ingepast in het KAM-zorgsysteem


Duurzaam ondernemen heeft niet alleen betrekking op het milieu (Planet) maar ook op mensen (People) en winstgevendheid (Profit). Bij Vink Installatie Groep B.V. wordt een leeftijdsbewust personeelsbeleid gevoerd en het bedrijf is zich bewust van haar rol in de maatschappij.

Vink Installatie Groep B.V. streeft bij haar activiteiten naar het perfectioneren van bedrijfsprocessen door het optimaliseren van het welzijn en hiermee de effectiviteit van werknemers in de werkomgeving. Vink is ervan overtuigd dat het welzijn en hiermee de effectiviteit van mensen samenhangt met de omgeving waarin zij opereren. Dit geldt voor de werkomgeving en de natuur om hen heen.

Vink Installatie Groep B.V. weet dat haar handelen van invloed is op die omgeving en beseft dat ze er een bijdrage aan verschuldigd is, zodat die natuurlijke omgeving ook voor de toekomst behouden blijft en in stand gehouden wordt. Dit doet Vink door duurzaamheid en energiebewustzijn steeds verder te integreren in de bedrijfsprocessen. Vink Installatie Groep B.V. stimuleert al haar medewerkers om samen en/of met zakelijke partners en klanten initiatieven te ontplooien die gericht zijn op het verantwoord gebruik van energie, grondstoffen en mensen.

Contact

Vink Installatie Groep b.v.

T: 071-33 20 110

F: 071-33 15 402

E: info@vinkinstallatiegroep.nl