De Makroon

Het project De Makroon te Amsterdam is door Vink Installatie Groep volledig uitgetekend en uitgevoerd door middel van BIM 3D tekenen. De uitvoering is soepel verlopen, ondanks de beperkte installatieruimte omdat de monteurs beschikten over een tablet. Zo konden zij ten alle tijden het meest actuele model inzien.

 • Airconditioning
 • Centrale verwarming
 • Gas installatie
 • Ketelhuis
 • Luchtbehandeling / koeling
 • Mechanische ventilatie / WTW
 • Meet en regeltechniek
 • Warmtepompen

BIM Project

Bij een project met BIM-methodiek wordt het complete bouwwerk vooraf uitgetekend. Alle betrokken partijen zoals de architect, installateur, adviseur en constructeur verwerken hierin hun werkzaamheden. Er ontstaat een digitaal 3D-model. Voorzien van alle informatie die er nodig is. Zo kan de vorm en kleur van een onderdeel worden aangegeven, maar ook specifieke details als het materiaal en welke leverancier. 

Voordelen

In één blik uw bouwwerk zien, nog voordat er begonnen is met bouwen. Door samenwerking van alle partijen kunnen er voortijdig problemen gesignaleerd worden. De partijen kunnen samen tot oplossingen komen. Uit onze ervaring blijkt dat hierdoor tijdens de bouw zelden problemen en extra kosten ontstaan. 

 • Samenwerking optimaliseren
 • Vooraf problemen signaleren
 • Realiseert kostenbesparing

Markoon in BIM

Het project De Makroon te Amsterdam is volledig uitgetekend en uitgevoerd door middel van BIM 3D tekenen. De uitvoering is soepel verlopen ondanks de beperkte installatieruimte. Op de bouwplaats beschikte onze monteurs over een tablet, zodat zij ten alle tijden het meest actuele model konden inzien. 

 

De Makroon is een totaalproject op het gebied van klimaatbeheersing. Verwarming, koeling, ventilatie, gasinstallatie en bijbehorende regeltechniek hebben wij voor dit project verzorgd.