De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Vink Installatie Groep. Vink Installatie Groep streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Vink Installatie Groep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.