Certificaten

Vink Installatie Groep is een professionele organisatie die hoge kwaliteitsnormen hanteert. Het behalen en behouden van branchegerelateerde garanties en certificaten die onze hoogstaande kwaliteit onderstrepen is voor ons van groot belang.

Onderstaand vindt u een overzicht van de certificaten die wij in ons bezit hebben.

De afkorting VCA staat voor Veiligheid Certificaat Aannemers. Dit certificaat is een garantie dat Vink Installatie Groep werkt volgens de wettelijk bepaalde veiligheidseisen. Het certificaat is van toepassing op de werkwijze van onze werknemers en op ons materieel. Het VCA certificaat wordt jaarlijks verlengd na nauwkeurige controle door een bevoegde instantie.


Vink Installatie Groep is in het bezit van het Dekra BRL certificaat. Dit certificaat is een kwaliteitsverklaring dat Vink Installatie Groep installatiewerkzaamheden veilig en vakbekwaam uitvoert volgens wettelijk bepaalde regelgeving.


Vink Installatie Groep is in het bezit van het Dekra BRL 6000-25 certificaat. Dit certificaat is een kwaliteitsverklaring dat Vink Installatie Groep werkzaamheden aan verbrandingstoestellen tot 100 kW veilig en vakbekwaam uitvoert volgens wettelijk bepaalde regelgeving. Het gaat hierbij om gasverbrandingstoestellen (installeren, reparatie, onderhoud, inbedrijfstellen) en/of verbrandingsluchttoevoeren of rookgasafvoer voorzieningen (installeren, reparatie, onderhoud en opleveren).


Het Certificaat BORG Elektronisch Beveiligingsbedrijf geeft aan dat Vink Installatie Groep bevoegd is om beveiligingsinstallaties te installeren. Het certificaat wordt uitgereikt door Kiwa NCP, de controlerende instantie die certificeringen uitvoert volgens het CCV-certificatieschema BORG-E.


Vink Installatie Groep is in het bezit van het CCV-certificaat Branddetectie bedrijf en is daarmee bevoegd om brandmeldinstallaties te installeren. Het certificaat wordt uitgereikt door Kiwa NCP, de controlerende instantie die certificeringen uitvoert volgens het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties.


Vink Installatie Groep is in het bezit van het CCV-certificaat Brandmeldonderhoudsbedrijf en is daarmee bevoegd om brandmeldinstallaties te onderhouden. Het certificaat wordt uitgereikt door Kiwa NCP, de controlerende instantie die certificeringen uitvoert volgens het CCV-certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallaties.


Vink Installatie Groep is in het bezit van het certificaat Criteria voor Toezicht.


Vink Installatie Groep is een landelijk erkend leerbedrijf met gediplomeerde praktijkopleiders. Het opleiden van onze medewerkers staat centraal in onze organisatie. Veel aandacht wordt besteed aan het verkrijgen van beroepsgerichte technische vaardigheden.


Vink Installatie Groep is lid van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie die de installatiebranche en de technische detailhandel vertegenwoordigt. Dankzij dit lidmaatschap profiteert Vink Installatie Groep van vele voordelen op het gebied van kennisdeling, netwerkuitbreiding en zeggenschap in de installatiebranche.


Voor het huren of leasen van installaties onderhoudt Vink Installatie Groep een samenwerkingsverband met Abel & Co.


Vink Installatie Groep is in het bezit van het BRL-100 certificaat voor werkzaamheden aan klimaat- en airconditioningsystemen (stationair) en warmtepompen gevuld met f-gassen.
 


Vink Installatie Groep is gecertificeerd volgens de 'gasketelwet'.