MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vast onderdeel in onze visie. Het streven naar duurzaamheid en onze maatschappelijke betrokkenheid is een proces zonder einde. Vink Installatie Groep B.V. heeft dit om de continuïteit te waarborgen ingepast in het KAM-zorgsysteem. 

Personeelsbeleid

Duurzaam ondernemen heeft niet alleen betrekking op het milieu (Planet) maar ook op mensen (People) en winstgevendheid (Profit). Wij voeren een leeftijdsbewust personeelsbeleid en zijn bewust van onze rol in de maatschappij.

Welzijn en werkomgeving

Bedrijfsprocessen zijn geperfectioneerd door het optimaliseren van het welzijn van onze medewerkers. Vink is ervan overtuigd dat het welzijn en hiermee de effectiviteit van mensen samenhangt met de omgeving waarin zij opereren. Dit geldt voor de werkomgeving en de natuur om hen heen.

Stimuleren van verantwoorde initiatieven

Vink Installatie Groep B.V. weet dat haar handelen van invloed is op die omgeving en beseft dat ze er een bijdrage aan verschuldigd is, zodat die natuurlijke omgeving ook voor de toekomst behouden blijft en in stand gehouden wordt. Dit doet Vink door duurzaamheid en energiebewustzijn steeds verder te integreren in de bedrijfsprocessen. Vink Installatie Groep B.V. stimuleert al haar medewerkers om samen en/of met zakelijke partners en klanten initiatieven te ontplooien die gericht zijn op het verantwoord gebruik van energie, grondstoffen en mensen.