DC Campus Rotterdam Logistics

Op bedrijventerrein Kickersbloem in de gemeente Hellevoetsluis zijn we gestart met de bouw van DC Campus gebouw B & C van Rotterdam Logistics Park. Een duurzaam project, gelegen op een unieke locatie in de Rotterdamse Haven. Beide distributiecentra zijn ontworpen liggend met de ruggen tegen elkaar.

Gebouw B en C zijn in oppervlakte van de bedrijfshal identiek, beide 19.750 m2. Gebouw B heeft een kantoor van bijna 1.650 m2 en een mezzanine van 2.250 m2. Gebouw C heeft een kantoor van zo’n 2.250 m2 en een mezzanine van bijna 2.250 m2. Het bedrijfsgebouw heeft een BREEAM certificaat met de ambitie Very Good. Dit betekent dat het gebouw voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en comfort. BREEAM is een internationaal erkende methode om de milieuprestaties van gebouwen te beoordelen.

Bouwkundig aannemer Heembouw Bedrijfsruimten Zuid BV
W & S installateur Vink Installatie Groep BV

BIM
Het project is ontworpen met behulp van een BIM model. Dit is een digitaal model waarin alle relevante informatie over het project wordt opgeslagen en gedeeld door de betrokken partijen (van architect tot aannemer en installateur). Door deze samenwerking worden eventuele knelpunten in het ontwerp al in een vroeg stadium zichtbaar en opgelost. Het resultaat is een volledig 3D-model dat de basis vormt voor de uitvoering. Het voordeel van deze werkwijze is dat het ontwerpproces efficiënter verloopt en dat de kans op fouten en vertragingen tijdens de bouw wordt verminderd.

Sanitaire installaties
In dit project installeren wij de hemelwaterafvoer, noodhemelwaterafvoer, riolering, waterleiding, sanitaire toestellen en de brandslanghaspelinstallaties. Daarnaast worden de water- en afvoervoorzieningen aangelegd voor de werktuigbouwkundige- en sprinklerinstallatie. Bijzonder aan dit project is de hemelwaterafvoer. Alle afvoersystemen worden naar één aansluitpunt op de buitenriolering gebracht. Hiervoor wordt naast het gebruikelijke systeem aan het dak, ook in de grond ca 500 meter Pluviasysteem aangelegd.  

Werktuigbouwkundige installaties
De kantoren zijn voorzien van een VRF-systeem; de warmte en koude wordt opgewekt middels een lucht/lucht warmtepomp op het dak per kantoorgebouw en afgegeven middels ventilator convectoren. Voor extra comfort, worden de kantoren ook voorzien van vloerverwarming. De bedrijfshallen zijn voorzien van een vloerverwarming. De warmte wordt opgewekt middels een lucht/water warmtepomp per bedrijfshal.

Voor de ventilatie is er per kantoorgebouw een luchtbehandelingskast (qv.v 6.000 m³/h) geplaatst op het dak met energie terugwinning middels een enthalpie warmtewiel. Door middel van een variabel-volume systeem op basis van de luchtkwaliteit wordt de ventilatielucht verdeeld in de kantoren en bijeenkomstruimtes. De ventilatie van de bedrijfshallen geschiedt middels dak ventilatoren.

Het gehele klimaatsysteem zal worden aangesloten op gebouwbeheersystemen. Hiermee worden de installaties aangestuurd op behoefte en/of energie besparing. Ook kunnen de installaties worden gemonitord en beheerd op afstand.

Geraliseerde installaties

  • Hemelwaterafvoer (UV-systeem)
  • Vuilwaterafvoer
  • Waterinstallatie
  • Sanitair
  • Brandbestrijding
  • Warmte en koude opwekking
  • Warmte en koude afgifte
  • Mechanische ventilatie
  • Regeltechniek