Gemiva Schuttersvlucht

Als totaalinstallateur verzorgen wij alle gebouw gebonden installaties. Wij richten ons daarbij op de utiliteitsbouw, overheidsgebouwen, scholen en zorginstellingen. Wij werken ook wel voor woningcorporaties en VvE’s, maar dan gaat het meestal om service en onderhoud aan de technische installaties. Met name in de zorg vraagt het installatiewerk vaak extra aandacht. Daarom is het fijn dat wij vanuit onze ervaring en expertise al in het voortraject mee kunnen kijken naar alle wensen en eisen van de opdrachtgever en de toekomstige bewoners. Zo konden wij ook bij dit project in Schoonhoven al in een vroeg stadium meedenken en adviseren over de installatietechnische oplossingen

Het project
In het voortraject werd binnen het bouwteam vanuit diverse invalshoeken naar het pakket van eisen en wensen gekeken. Vink was bij dit project verantwoordelijk voor de sanitaire en de klimaatinstallaties.

Opdrachtgever Gemiva BV, Gouda
Hoofdaannemer Van Mierlo Bouwprojecten BV
Installateur Vink Installatie Groep BV

Comfortabel en veilig gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen, zowel in de wooneenheden als in de openbare ruimtes, was een heel belangrijk uitgangspunt. Denk aan de toegankelijkheid, het bedieningsgemak en ingebouwde veiligheden voor bijvoorbeeld het afregelen van de watertemperatuur. In elke studio zit een badkamer van 7 vierkante meter waarin met al deze aspecten rekening is gehouden. En dan zijn er op groepsniveau nog badkamers en snoezelruimtes* waar onder begeleiding gebruik van gemaakt kan worden voor therapie en ontspanning.” 

Een centrale luchtwarmtepomp zorgt voor een aangenaam klimaat in het hele gebouw. Het wooncomplex heeft een full-electric installatie waarvoor de stroom grotendeels wordt opgewekt door de PV-panelen die op het dak zijn aangebracht. Het gebouw voldoet installatietechnisch gezien op alle vlakken aan de eisen van deze tijd. We zitten nu in de afrondende fase met het installatiewerk en lopen netjes op schema. De oplevering staat net voor de zomervakantie van 2024 gepland en als het gebouw is ingericht kunnen de bewoners hun nieuwe woonvoorziening aan het eind van de zomer gaan betrekken. Het was voor ons als totaalinstallateur een mooi project en de samenwerking met Gemiva, bouwkundigaannemer Van Mierlo Bouwprojecten en de andere bouwpartners verliep bijzonder prettig.

* (Een snoezelruimte is een speciale ruimte waarin een veilige en rustgevend omgeving wordt gecreëerd.