IKC De Poel

Begin mei 2024 is het nieuwbouwproject van IKC De Poel Langeraar van start gegaan. De sloopwerkzaamheden van de oude Aeresteijnschool zijn in gang gezet. Vanaf juni 2024 start de bouw van het nieuwe IKC De Poel te Langeraar.

Het project
Dit kindercentrum bestaat uit een nieuwe school, College van Bestuur SPO WIJ de Venen en een nieuw onderkomen voor Kinderopvang Liemeer. Het nieuwe IKC komt op de plek van het de oude Aeresteijnschool. De basisschool Aeresteijn van SPO WIJ de Venen, de Stichting Kinderopvang Liemeer en de gymzaal krijgen in het nieuwe gebouw ook weer een plekje.

Opdrachtgever   
Adviseur Kleissen Bouwmanagement en Advies 
Ontwerpers De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT), Klictet & Peutz Schreuders bouwtechniek B.V. 
Aannemer Vink Bouw B.V.
Installateur Vink Installatie Groep.BV

Technische installaties

 • Hemelwaterafvoer;
 • Binnenriolering;
 • Waterinstallatie en sanitair;
 • Brandbestrijding;
 • Warmte/ koude opwekking;
 • Warmte en koude afgifte;
 • Mechanische ventilatie;
 • Regelinstallatie;
 • Elektrotechnische installatie
 • Beveiligings installatie
  • Brandmeldinstallatie
  • Inbraakinstallatie
 • Verlichting installatie
 • Datanetwerk
 • PV installatie