Suez

Voor Suez is nieuw pand in Berkel en Rodenrijs gerealiseerd. Suez is een internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu.

Het Project
Voor Suez is nieuw pand in Berkel en Rodenrijs gerealiseerd. Het pand, op bedrijventerrein Oudeland, is ontworpen door Heembouw Architecten. Het bestaat uit een hal van ca. 3.300 m2, een buitenopslag van ca. 620m2 en een kantoor van ca. 340 m2. Suez is specialist op het gebied van inzameling, transport en verwerking van regulier (bedrijfs)afval.

Opdrachgever         : Heembouw Bedrijfsruimten West
Gebruiker                : SUEZ
Aannemer               : Heembouw Bedrijfsruimten West
Architect                  : Heembouw Architecten
Totaal installaties   : Vink Installatie Groep

Technische installaties
Wij hebben het kantoor voorzien van een klimaatinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie, aangestuurd door de regelinstallatie. De klimaatinstallatie in het kantoorpand bestaat uit een VRF-systeem. Het kantoor is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie, de twee wtw-unit is uitgevoerd met een kruisstroomwiselaar.

Vink verzorgd ook de sanitaire installaties waaronder de pluvia installatie, brandbestrijdingsinstallatie, de vuilwaterafvoeren en de sanitaire toestellen. In de buitenopslag is een watermistsysteem geleverd. Om de vrijgekomen geur en stofdeeltjes te beperken.

Daarnaast hebben wij het kantoor, de buitenopslag en het buitenterrein voorzien van elektrotechnische voorzieningen. Onder andere een kracht-, licht-, data, brandmeld- en ontruimingsinstallatie. 

Het project is uitgewerkt in een BIM model. Tijdens de voorbereidingsfase voegen verschillende partijen (van architect tot aannemer en installateur) hun eigen aspecten als informatie toe aan het model. Tijdens dit proces worden eventuele clashes zichtbaar, waardoor deze direct opgelost kunnen worden. Alle informatie samen vormen een compleet 3D-model. Het voordeel van deze werkwijze, is dat eventuele clashes al in de voorbereiding kunnen worden gesignaleerd en worden opgelost, waardoor de uitvoering soepeler verloopt.

Gerealiseerde installaties

 • Hemelwaterafvoeren (pluvia)
 • Vuilwaterafvoeren
 • Tapwater installatie
 • Sanitaire toestellen
 • Watermistsysteem
 • Warmte / koude opwekking
 • Warmte en koude afgifte
 • Mechanische ventilatie
 • Regelinstallatie
 • Krachtstroominstallatie
 • Lichtinstallatie
 • Data installatie
 • Brandmeld & ontruimingsinstallatie